Tilpasning av bolig

De fleste boliger er bygd for funksjonsfriske. Hvis man utvikler demens er ikke boligen like godt egnet lenger og det blir vanskeligere å få utført daglige gjøremål på en trygg og god måte. Vi nyttiggjør oss vår kompetanse på området og tilbyr tilpasning av boligen til den nye tilstanden.

Det fins en rekke offentlige tilskuddsordninger som man kan benytte seg av for å tilpasse sin bolig. Blant annet kommunale støtteordninger, støtte fra Husbanken eller støtte fra NAV. Vi kjenner til detaljene i de ulike ordningene og kan derfor hjelpe dere med å skrive søknad om å få kostnadene dekt.

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor! Vi svarer deg raskt.