Fungere bedre hjemme

Mange eldre ønsker å bli boende hjemme så lenge som mulig. Og de aller fleste kan bli boende hjemme med riktig tilrettelegging og riktig hjelp. Dette har blitt dokumentert i gjentatte studier. Dessverre er ikke kunnskapen spredt ut til ytterste ledd i eldreomsorgen. Det medfører at mange utsettes for unødvendige ulykker og unødvendige helseplager hjemme. 

Demenshjelpen har kunnskapen som behøves for å få en god tilværelse hjemme. Ønsker du å nyttiggjøre deg denne kunnskapen så leser du vider på være websider eller tar kontakt på telefon 93694420, email info@demenshjelpen.no eller med kontaktskjemaet. 

Er du fortsatt ved god helse og planlegger for en god framtid. Da vil en proaktiv hjemmeanalyse fortelle deg hva du bør foreta deg med din bolig. Kartlegging av bolig.

Sliter du eller den du er pårørende for med allerede med kognitive problemer eller andre funksjonsproblemer hjemme. For å få en tilpasset bolig, Tilpasning av bolig.

Et eksempel på et tiltak hjemme som har dokumentert god effekt, er å merke rom, skuffer og skap. Det avlaster hjernen og gjør det lettere å planlegge. Da greier man oppgaver man ellers ikke ville klart. Merking i bolig.

Flere eksempler:

Lettfattelig klokke 

Elektronisk medisindispenser

Huskehjelp

 

 

 

 

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor! Vi svarer deg raskt.